Thông báo về giải quyết TTHC
Loại văn bản Thông báo về giải quyết TTHC
Số/ Ký hiệu 20/TB-TNMT
Trích yếu Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hộ Nguyễn Thị Thanh Trâm - thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú)
Ngày ban hành 2018-04-23
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Minh Diễn
Chức vụ Trưởng phòng
Cơ quan ban hành Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh
Đính kèm