Thông báo về giải quyết TTHC
Loại văn bản Thông báo về giải quyết TTHC
Số/ Ký hiệu 07/TB-TNMT
Trích yếu Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ
Ngày ban hành 2018-03-30
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Giang Đông
Chức vụ Phó trưởng phòng
Cơ quan ban hành Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh
Đính kèm