Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình ông Nguyễn Thái Quỳnh, thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh)

Xem chi tiết nội dung ở file văn bản đính kèmTin liên quan