Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình ông Hà Văn Hồng (tên trong GCN là Hà Văn Định), thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh)

Xem chi tiết nội dung tại file văn bản đính kèmTin liên quan