Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình bà Hồ Thị Nuê (tên trong GCN là Nguyễn Hữu Thọ), thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh)

Xem chi tiết nội dung Thông báo ở văn bản đính kèmTin liên quan