Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hộ bà Nguyễn Thị Đuấn, địa chỉ thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh)

Mời xem chi tiết thông báo ở tệp tin đính kèmTin liên quan