Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất của ông Trần Thông Tin, vợ là Trần Thị Hợp, thôn Phú Long, xã Kỳ Phú

Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất của ông Trần Thông Tin, vợ là Trần Thị Hợp, thôn Phú Long, xã Kỳ Phú

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan