Thông báo về việc mất GCN QSD đất số BU 973748, số vào sổ CH 00436 ngày 07/8/2014 cấp cho hộ bà Đào Thị Nhung

15:51 04/01/2019
Thông báo về việc mất GCN QSD đất số BU 973748, số vào sổ CH 00436 ngày 07/8/2014 cấp cho hộ bà Đào Thị Nhung

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan