Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 380/QSDĐ ngày 10/7/1997 của hộ ông Lê Thái Tường, xã Kỳ Thọ

10:33 24/10/2018

Nguyễn Văn Vũ