Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 338/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Châu, xã Kỳ Bắc

15:48 04/01/2019
Thông báo về việc mất GCN QSD đất số 338/QSDĐ ngày 26/5/1994 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Châu, xã Kỳ Bắc

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan