Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Nguyễn Công Sơn (Tên trong giấy chứng nhận Nguyễn Công Sơn), thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn.

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của ông Nguyễn Công Sơn (Tên trong giấy chứng nhận Nguyễn Công Sơn), thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn.

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan