Thông báo về việc mất GCN QSD đất của hộ ông Lê Văn Thanh, thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Thông báo về việc mất GCN QSD đất của hộ ông Lê Văn Thanh, thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan