Thông báo số 09/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số BU 754522, số vào sổ CH 00380, ngày 13/6/2014 cấp cho hộ ông Trần Văn Huân, vợ là Nguyễn Thị Hoành, thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Sơn

10:32 28/02/2019
Thông báo số 09/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số BU 754522, số vào sổ CH 00380, ngày 13/6/2014 cấp cho hộ ông Trần Văn Huân, vợ là Nguyễn Thị Hoành, thôn Sơn Trung 1, xã Kỳ Sơn

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan