Thông báo số 01 TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số 180 QSDĐ cấp năm 1996 mang tên Đào Xuân Huynh, xã Kỳ Khang

14:38 15/01/2019
Thông báo số 01 TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất số 180 QSDĐ cấp năm 1996 mang tên Đào Xuân Huynh, xã Kỳ Khang

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan