Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

Thông báo số 70/TB-TNMT về việc Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Văn Mạnh, thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan