Thông báo mất Giấy chứng nhận của ông Nguyễn Văn Đại, thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Thông báo số 71/TB-TNMT về việc mất Giấy chứng nhận QSD đất của ông Nguyễn Văn Đại (đã chết), thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan