Thông báo mất GCN QSD đất của Trần Văn Cần, thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân

Thông báo mất GCN QSD đất số 1137QSDĐ ngày 28/5/1996 của Trần Văn Cần, thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân

Nguyễn Văn Vũ


Tin liên quan