Thông báo mất GCN QSD đất của Nguyễn Văn Đồng, thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Xuân

10:27 09/10/2018

Nguyễn Văn Vũ