Xã Kỳ Phong: Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VIII năm 2017.

07:57 20/06/2017
Sáng ngày 19/6, xã Kỳ Phong ( huyện Kỳ Anh) đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VIII - năm 2017.

Sáng ngày 19/6, xã Kỳ Phong ( huyện Kỳ Anh) đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VIII - năm 2017.

Với lý tưởng “ Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phương châm “ Khỏe để xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc”. Trong  những năm qua, các hoạt động  rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn xã Kỳ Phong luôn được duy trì và triển khai rộng khắp trên địa bàn các thôn xóm, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng, tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - anh ninh trên địa bàn.

Đại hội Thể dục Thể thao xã Kỳ Phong lần thứ VIII được tổ chức 05 bộ môn thi đấu thể thao cơ bản gồm: Bóng đá Mini nam nông Dân, bóng chuyền nữ, kéo co nữ, kéo co nam thanh niên, giải cờ tướng Hội cựu chiến binh... Các nội dung thi đấu của đại hội được triển khai ngay từ đầu năm với sự tham gia của hàng trăm vận động viên, đến nay cơ bản đã hoàn thành thi đấu được các bộ môn bóng đá Mini nam nông dân, bóng chuyền nữ, giải cờ tướng hội Cựu chiến binh, môn kéo có sẽ được triển khai thi đấu ngay sau lễ khai mạc đại hội.

Đại hội Thể dục Thể thao của xã Kỳ Phong năm nay nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất quá trình rèn luyện thể dục thể thao thể thao của mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã đồng thời là dịp để các vận động viên thể hiện khả năng, trình độ và năng lực chuyên môn của mình, biểu hiện sự lớn mạnh và phát triển trên các lĩnh vực, biểu dương lực lượng quần chúng, thể hiện ý chí của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ khai mạc, xã Kỳ Phong (  huyện Kỳ Anh)  đã tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia các giải thi đấu thể thao.

Ngay sau lễ khai mạc, Kỳ Phong đã tổ chức giải kéo co nữ, với một khí thế đoàn kết, vui vẽ thu hút đông đảo các cổ động viên và nhân dân đến xem và cổ vũ.


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan