Tài liệu phục vụ Họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ Họp
Số/ Ký hiệu 64/TL
Trích yếu Tài liệu hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 2018-03-21
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm