Tài liệu phục vụ Họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ Họp
Số/ Ký hiệu 25/TLH
Trích yếu Tài liệu họp giao ban UBND huyện sáng ngày 25-6-2019
Ngày ban hành 2019-06-24
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm