Tài liệu phục vụ Họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ Họp
Số/ Ký hiệu 233
Trích yếu Tài liệu cuộc họp làm việc với Đoàn kiểm tra ứng dụng CNTT của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh (sáng ngày 14/11/2017)
Ngày ban hành 2017-11-13
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm

Văn bản khác