Tài liệu phục vụ Họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ Họp
Số/ Ký hiệu 10/TL
Trích yếu Tài liệu tập huấn triển khai thực hiện công tác xây dựng chính quyền cấp xã năm 2019
Ngày ban hành 2019-03-26
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm