Tài liệu phục vụ Họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ Họp
Số/ Ký hiệu 04 TL
Trích yếu Tài liệu phục vụ cuộc họp giao ban ngày 27/11/2017
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm