Tài liệu phục vụ Họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ Họp
Số/ Ký hiệu 02/TL-HDND
Trích yếu Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (bổ sung lần 2)
Ngày ban hành 2018-07-20
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm