Tài liệu phục vụ Họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ Họp
Số/ Ký hiệu 02
Trích yếu Tài liệu tập huấn sử dụng Trang thông tin điện tử xã (ngày 16/6/2017)
Ngày ban hành 2017-06-15
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm