Tài liệu phục vụ Họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ Họp
Số/ Ký hiệu 01/TLH
Trích yếu Tài liệu họp trực tuyến tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017 (theo Giấy mời số 51/GM-UBND của UBND huyện)
Ngày ban hành 2017-03-17
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm