Tài liệu phục vụ Họp
Loại văn bản Tài liệu phục vụ Họp
Số/ Ký hiệu 01-02/TL-HDND
Trích yếu Tài liệu Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX.
Ngày ban hành 2018-12-20
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành
Đính kèm