Công văn về việc thực hiện công tác tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn điện trong mùa nắng nóng

14:08 22/05/2023
Để góp phần tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn điện trong mùa nắng nóng, UBND huyện Kỳ Anh ban hành Công văn số 798/UBND- KTHT ngày 17/5/2023 về việc thực hiện công tác tiết kiệm điện và đảm bảo an toàn điện trong mùa nắng nóng./.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng


Tin liên quan