Rà soát, góp ý, bổ sung vào danh mục công trình, dự án thuộc QHSD đất đến năm 2030, trình HĐND huyện thông qua để thực hiện trong năm 2021

20:56 07/11/2020

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèm