Xã Kỳ Xuân khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022

17:29 04/08/2022
Sáng ngày 4/8, xã Kỳ Xuân đã khai mạc Diễn tập trong khu vực phòng thủ năm 2022. Tham dự có đồng chí Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Lê Mã Lương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện.
Đại biểu tham dự

Cuộc diễn tập được tổ chức thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu.

Đồng chí Nguyễn Thành Chung - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân phát biểu khai mạc

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý, điều hành của UBND xã trong các tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 29/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của Ban CHQS xã, công an xã  và các ban ngành đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

Thông qua diễn tập nhằm bổ sung, kiện toàn lại toàn bộ hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân từ xã đến thôn.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Thị Vân Anh -  UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh -  UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Xuân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, coi diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong quá trình diễn tập không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của địa phương, không phô trương, hình thức, tham gia diễn tập đầy đủ về số lượng theo quy định, chấp hành nghiêm về chế độ bảo mật, đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Thời gian diễn tập ngắn, do đó các thành viên tham gia diễn tập cần tập trung cao, tác phong sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tính xác thực, an toàn về người và phương tiện trong quá trình tham gia diễn tập. Sau diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm làm cơ sở để tiếp tục chỉ đạo diễn tập hàng năm đạt kết quả cao.


Huyền Trang - Trung Anh