Xã Kỳ Xuân bế mạc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022

18:17 05/08/2022
Trong 2 ngày từ 4 đến 5/8/2022, xã Kỳ Xuân đã tổ chức thành công cuộc diễn tập với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ”.

Về tham dự có các đồng chí Lê Mã Lương - UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện; Trung tá Võ Xuân Đắc - Chính trị viên phó, BCH Quân sự huyện Kỳ Anh.

Sau thời gian dài làm công tác chuẩn bị, cuộc diễn tập đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt ý định, mục đích yêu cầu đề ra. Cấp ủy chính quyền xã đã chủ động quán triệt nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch diễn tập của huyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn xã.

Theo đó đảng ủy đã chủ động ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập; UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiệm vụ diễn tập, thành lập ban tổ chức, các tổ phục vụ, tổ nội dung, tổ bảo đảm và khung diễn tập. Tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, đến từng người; từ đó các bộ phận đã triển khai thực hiện với tinh thần, thái độ và trách nhiệm cao nhất. Sau khi ban chỉ đạo diễn tập huyện giao nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên bám sát sự hướng dẫn của ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; chủ động xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu xã Kỳ Xuân trong khu vực phòng thủ năm 2022, diễn ra trong điều kiện khó khăn, song cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt nghiêm túc, triển khai cụ thể, chuẩn bị khá chu đáo, đầu tư đúng mức về cơ sở vất chất, kinh phí nên đã đạt được mục đích và yêu cầu đề ra, có nhiều nội dung đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, phương tiện, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là vai trò trung tâm hiệp đồng của Quân sự và Công an, điều hành của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Đồng chí Lê Mã Lương - UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu tại buổi lễ bế mạc

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý, điều hành của UBND xã trong các tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 29/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của Ban CHQS xã, công an xã và các ban ngành đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm bổ sung, kiện toàn lại toàn bộ hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh cho cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong toàn xã.


Huyền Trang - Trung Anh