Xã Kỳ Bắc bế mạc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2022

06:41 31/07/2022
Trong 2 ngày từ 29 đến 30/7/2022, xã Kỳ Bắc đã tổ chức thành công cuộc diễn tập với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ”.

Về tham dự có các đồng chí Thượng tá Đặng Thành Long, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; Võ Tá Cương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Sau gần 3 tháng làm công tác chuẩn bị, cuộc diễn tập đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt ý định, mục đích yêu cầu đề ra. Cấp ủy chính quyền xã đã chủ động quán triệt nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch diễn tập của huyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân toàn xã.

Theo đó đảng ủy đã chủ động ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập; UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiệm vụ diễn tập, thành lập ban tổ chức, các tổ phục vụ, tổ nội dung, tổ bảo đảm và khung diễn tập. Tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, đến từng người; từ đó các bộ phận đã triển khai thực hiện với tinh thần, thái độ và trách nhiệm cao nhất. Sau khi ban chỉ đạo diễn tập huyện giao nhiệm vụ, đơn vị thường xuyên bám sát sự hướng dẫn của ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; chủ động xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu xã Kỳ Bắc trong khu vực phòng thủ năm 2022, diễn ra trong điều kiện khó khăn, song cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt nghiêm túc, triển khai cụ thể, chuẩn bị khá chu đáo, đầu tư đúng mức về cơ sở vất chất, kinh phí nên đã đạt được mục đích và yêu cầu đề ra, có nhiều nội dung đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, phương tiện, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là vai trò trung tâm hiệp đồng của Quân sự và Công an, điều hành của Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Để từ đó bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Kỳ Bắc nói riêng và huyện Kỳ Anh nói chung trong tình hình mới.


Huyền Trang - Trung Anh