Tập huấn Luật dân quân tự vệ và Lực lượng dự bị động viên

08:05 07/11/2020
Sáng ngày 6/11, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn Luật dân quân tự vệ và Lực lượng dự bị động viên. Tới dự có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy; Các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và các đồng chí Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an; Công chức Tư pháp, Hộ tịch 20 xã trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự

Nội dung của lớp tập huấn gồm có 8 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về phối hợp hoạt động của DQTV. Nội dung cơ bản của Luật lực lượng DBĐV; Quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; quy định về huy động lực lượng dự bị, động viên hoặc động viên cục bộ; quy định về sỹ quan dự bị; chế độ chính sách trong xây dựng, huy động DBĐV; Nghị định về phòng thủ dân sự.

Đây là cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên; đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh và lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, kịp thời bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng DQTV “Vững mạnh, rộng khắp” và DBĐV hùng hậu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của huyện Kỳ Anh trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng về chính trị, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng DQTV, DBĐV.

Phát biểu tại lớp tập huân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Thị Vân Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật DQTV, DBĐV gắn với quản lý và huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm theo yêu cầu, nhiệm vụ…/.


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan