Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Kỳ Anh

13:16 16/09/2022
Sáng ngày 16/9, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức họp đánh giá công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự và chủ trì hội nghị có Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng Ban ATGT; các thành viên Ban ATGT huyện và Chủ tịch UBND các xã.

Toàn cảnh hội nghị

9 tháng đấu năm 2022, Ban An toàn giao thông huyện Kỳ Anh đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức phong phú, như thông qua phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép tuyên truyền và triển khai kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong các dịp lễ, tết; tổ chức Lễ ra quân năm an toàn giao thông 2022... góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông cho người dân.

Đ/c Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó Trưởng Ban ATGT huyện chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự...

Theo đó, huyện Kỳ Anh cũng đã quan tâm đến công tác, phát triển hạ tầng giao thông, chú trọng công tác duy tu bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường; thường xuyên kiểm tra rà soát để xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn; tổ chức 05 đợt ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT.

Đ/c Trương Thanh Long, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện báo cáo tại hội nghị

Công an huyện Kỳ Anh đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ tại các cơ sở giáo dục, cho 6.950 lượt người; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông đường bộ đối với 168 chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải, 35 chủ phương tiện xe công nông, xe tự chế chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Tổ chức 22 buổi tuyên truyền cho hơn 454 lượt hộ dân, nhắc nhở 223 trường hợp trên các tuyến đường giao thông trọng điểm, không phơi lúa, nông sản trên các tuyến đường gây mất TTATGT.

Các đại biểu tham luận ...

Tổ chức 198 buổi đo nồng độ cồn, phát hiện lập biên bản 271 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,1 tỷ đồng. Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022, trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã xảy ra 07 vụ, làm chết 06 người, 03 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 01 vụ, 02 người người chết.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế: Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về pháp luật ATGT hiệu quả chưa cao.

Kết cấu hệ thống giao thông đường bộ vẫn còn nhiều bất cập, mặt đường trên tuyến Quốc lộ qua địa bàn nhiều vị trí đã hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ TNGT; Tình trạng người dân vi phạm sử dụng lòng, lề đường để tuốt lúa; phơi thóc, rơm rạ, hải sản trên một số tuyến đường…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Thị Vân Anh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Trong những tháng cuối năm 2022, để kiềm chế, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, đồng chí nhấn mạnh các thành viên Ban và các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật ATGT; đẩy nhanh tiến độ công tác làm đường giao thông nông thôn tại các xã; có kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường; lắp dựng các pano, áp phích tuyên truyền cảnh báo tại một số điểm có lưu lượng tham gia giao thông cao, hoặc các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông. Huy động tối đa các lực lượng thường xuyên tuần tra, xử lý trên các tuyến đường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, tại các trường học và các khu dân cư. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm an toàn giao thông; kịp thời xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông./.


Thúy Nga - Tiến Quân