Kỳ Bắc khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã năm 2022

16:54 29/07/2022
Sáng ngày 29/7, xã Kỳ Bắc khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã năm 2022. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Trần Đình Tùng -UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Đặng Thành Long - UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Đại biểu tham dự

Cuộc diễn tập được tổ chức thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm chuyển LLVT vào trạng thái SSCĐ cao; chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Theo đó, sau khi nhận mệnh lệnh, chỉ thị, thông báo của cấp trên. Xã Kỳ Bắc tiến hành Hội ý ban CHQS; Hội ý ban thường vụ; lãnh đạo, các ban ngành,đoàn thể; Hội nghị Đảng ủy xã quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; thông qua kế hoạch xử lý tình huống bạo loạn vũ trang, khủng bộ, giải thoát con tin (A2); Hội nghị UBND xã triển khai nhiệm vụ chuyển LLVT thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về QP, giao nhiệm vụ, hiệp đồng xử trí tình huống A2; Lực lượng công an xã phối hợp với các lực lượng bảo vệ mục tiêu trong tình huống A2.

Giai đoạn 2 là chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực. Sau khi nhận mệnh lệnh, chỉ thị, thông báo của cấp trên báo cáo; Phổ biến kế hoạch cơ động lực lượng; Thực hành cơ động ra khu căn cứ chiến đấu.

Tổ chức Kỳ họp chuyên đề của HĐND xã quyết định chủ trương, biện pháp chuyển LLVT lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh. Hội nghị UBND xã triển khai nhiệm vụ chuyển LLVT lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, công tác PKND, phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao mọi mặt về năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy chính quyền xã; trình độ tổ chức hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của quân sự, công an và các đoàn thể về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Đồng thời, nhằm thống nhất kế hoạch trong tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Bên cạnh đó, cuộc diễn tập giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn xã…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Thành Long, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Bắc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, coi diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong quá trình diễn tập không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của địa phương, không phô trương, hình thức, tham gia diễn tập đầy đủ về số lượng theo quy định, chấp hành nghiêm về chế độ bảo mật, đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Thời gian diễn tập ngắn (trong 02 ngày 29 và 30 tháng 7), do đó các thành viên tham gia diễn tập cần tập trung cao, tác phong sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tính xác thực, an toàn về người và phương tiện trong quá trình tham gia diễn tập. Sau diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm làm cơ sở để tiếp tục chỉ đạo diễn tập hàng năm đạt kết quả cao.


Huyền Trang - Trung Anh