Kỳ Anh sơ khám tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2023

15:52 10/11/2022
Để chuẩn bị cho công tác tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2023 đạt kết quả cao, trong các ngày từ ngày 07 đến ngày 11/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kỳ Anh đã triển khai công tác sơ khám sức khỏe tuyển nghĩa vụ quân sự tại 20 xã trong toàn huyện.

Theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao, năm 2023 huyện Kỳ Anh dự kiến tuyển gọi 140 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự và 23 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Để đảm bảo chất lượng và số lượng thanh niên lên đường nhập ngủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kỳ Anh dự kiến gọi 560 thanh niên của 20 xã trong toàn huyện tham gia sơ khám tuyển. Các thanh niên đã được tiến hành khám sàng lọc các nội dung như: Khám thể lực, thị lực, đo chiều cao, cân nặng, tim mạch, huyết áp, nội khoa, 3 chuyên khoa… Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị về đội ngũ y, bác sỹ cũng như trang thiết bị máy móc hiện đại nên công tác khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định. Thông qua đợt khám tuyển nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa đạo đức, phẩm chất chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quá trình tổ chức khám sơ tuyển ở các xã đã được thực hiện tốt với phương thức “tròn khâu”, quá trình khám tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bảo đảm chặt chẽ, công khai, công bằng, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, là tiền đề để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023./.


Thúy Nga-Anh Đức