Khai mạc lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020

22:31 08/09/2020
Sáng ngày 8/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 100 cán bộ thuộc đối tượng 4 do huyện quản lý . Các đồng chí Hoàn Trọng Lý, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Đại biểu tham dự

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được cập nhật, bồi dưỡng những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, Pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức; Những nội dung mới về dường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng, anh ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;  Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật  của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức… Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần cập nhật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trong tình hình mới...

Phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ thuộc đối tượng 4 do huyện quản lý đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh... Yêu cầu các học viên cần tập trung nghiên cứu nắm chắc nội dung các chuyên đề, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp học; trên từng lĩnh vực công tác phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa phương.../.


Thuý Nga, Anh Đức