Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức và quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

10:04 15/09/2022
Sáng ngày 15/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022. Tham dự có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN huyện; Lê Mã Lương, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Thượng tá Đặng Thành Long, UVBTV, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QPAN huyện

Đồng chí Trung tá Trương Quang Trung, Phó tham mưu trưởng Ban CHQS huyện khai mạc lớp học

Đại biểu tham dự

Tham gia lớp học có cho 110 cán bộ, đảng viên và giáo viên ở các trường học trên địa bàn huyện. Trong thời gian từ ngày 15/9 đến 18/9/2022, các học viên được bồi dưỡng, cập nhật một số nội dung trọng tâm về công tác QPAN. Quan điểm của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng, anh ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tựng trong tình hình mới và về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên. Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QPAN. Đồng chí nhấn mạnh, bồi dưỡng kiến thức QPAN là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QPAN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh... Yêu cầu Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức lớp học đúng thời gian quy định, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng chí cũng lưu ý các học viên cần tập trung nghiên cứu nắm chắc nội dung các chuyên đề, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp học, trong quá trình học tập bảo đảm tuyệt đối an toàn; khi trở về địa phương trên từng lĩnh vực công tác phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương./.


Thúy Nga-Anh Đức