Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020

15:22 04/08/2020
Sáng ngày 4/8, tại Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020 cho 215 cán bộ, đảng viên, giáo viên các trường THCS, Tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Tú Tài, phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN huyện.

Đại biểu tham dự

Trong thời gian từ ngày 4/8 đến ngày 7/8/2020, các học viên được bồi dưỡng, cập nhật một số nội dung trọng tâm về công tác QPAN, như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về QPAN; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước  Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng, anh ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật  của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước việt Nam về dân tộc, tông giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ  của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam;

Tình hình biên giới Quốc gia, tổ chức, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung  cơ bản của các Luật: Quốc  phòng, An ninh quốc gia; Nghĩa vụ Quân sự; Giáo dục Quốc phòng, An ninh; dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia Vệt Nam; Biển Việt Nam; Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.Qua lớp tập huấn nhằm gốp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trong tình hình mới...

Phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QPAN. Đồng chí nhấn mạnh, bồi dưỡng kiến thức QPAN là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QPAN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện  đến cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh... Yêu cầu Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức lớp học đúng quy định, nội dung phải được chuẩn bị chu đáo, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đúng thời gian quy định. Đồng chí đề nghị các học viên cần tập trung nghiên cứu nắm chắc nội dung các chuyên đề, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy định củ a lớp học, trong quá trình học tập bảo đảm tuyệt đối an toàn; khi trở về địa phương trên từng lĩnh vực công tác phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.../.


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan