Huyện Kỳ Anh phấn đấu đến ngày 10/6 hoàn thành 87.000 thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

08:00 15/03/2021
Thực hiện kế hoạch số 181/KH-CAT-PC06 ngày 21/6/2020 của Phòng PC06 Công an tỉnh và Kế hoạch số 124/KH-CAH(QLHC) ngày 01/10/2020 của Công an huyện Kỳ Anh về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, cơ quan Công an huyện đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung tối đa lực lượng, thiết bị hiện có; đồng thời bố trí thời gian thuận lợi liên tục từ 6 giờ 30 phút sáng ngày trước đến 1 giờ sáng ngày hôm sau để thực hiện cấp thẻ căn cước cho công dân. Theo chỉ đạo của ban Giám đốc Công an tỉnh cấp trước cho lãnh đạo địa phương, các bậc lão thành cách mạng qua các thời kỳ, người cao tuổi và đối tượng là học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp, chuyển cấp. Để đạt mục tiêu đến ngày 10/6/2021 hoàn thành 87.000 thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn toàn huyện có độ tuổi từ 14 trở lên theo quy định.

Được biết trong những ngày này Công an huyện Kỳ Anh đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo lịch đăng ký, qua đó Công an huyện đã phân 2 tổ thường xuyên cấp tại UBND các xã và các trường học trên địa bàn.

Đến nay, huyện Kỳ Anh đã hoàn thành hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân có gắn chíp điện tử là 4.843 người. Phấn đấu đến ngày 10/6/2021 hoàn thành 87.000 thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Để sớm đạt mục tiêu đề ra, các ngành, địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho mọi người dân trên địa bàn đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND 9 số, CMND 12 số, thẻ CCCD gắn mã vạch; Trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng hư hỏng, mờ nhòe, rách nát không sử dụng được và CMND, CCCD hết hạn sử dụng; Trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng bị mất; Trường hợp công dân đã được cấp CMND, CCCD nhưng có sự thay đổi thông tin trong CMND, CCCD; Những trường hợp khác do lãnh đạo đơn vị quyết định. Khi đi làm thẻ căn cước cần mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư gốc đảm bảo quyền lợi và quy định./.


Anh Đức