Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

07:40 20/04/2022
Nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay. Chiều ngày 19/4, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh; Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện thường trực Huyện ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ và các cơ quan, ban ngành; đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an, quân sự 20 xã trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh trình bày nội dung cơ bản Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Quyết định ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực tranh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham những và chuyên đề “Nhận thức, phổ biến các quy định pháp luật về an ninh mạng và công tác phòng, chống lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng trong tình hình hiện nay”…

Đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời chấn chỉnh những thiếu sót, sơ hở để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh lên lớp tại buổi tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức cần nắm vững, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước. Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; đồng thời có những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đưa công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đi vào chiều sâu và có chất lượng hơn. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nghiêm túc, tập trung theo dõi, lắng nghe, tích cực trao đổi và thảo luận để nắm vững quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. /.


Thúy Nga - Anh Đức