Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

19:45 17/05/2021
Sáng ngày 17/5, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; thành viên Ban CĐDTKVPT huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Các đồng chí Trần Đình Gia, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Thành Long, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện đã thông qua kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kỳ Anh năm 2021; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Kỳ Anh; thông qua dự thảo ý định diễn tập và quán triệt kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT năm 2021. Đồng thời, phổ biến ý định cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021. Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện sẽ diễn ra trong khoảng tháng 7 năm 2021 và được thực hiện theo các nội dung “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Chuyển lực lượng vũ trang từ trang thái sắn sàng chiến đấu cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và vai trò tham mưu phối hợp, hiệp đồng của các ban, phòng, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh của địa phương. Qua đó, làm cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch đảm bảo những năm đầu chiến tranh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới…

Đ/c Trần Đình Gia, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021, Đồng chí Bí thư huyện ủy Trần Đình Gia đề nghị: Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện, phối hợp với các địa phương, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập; Kịp thời ban hành Chỉ thị lãnh đạo diễn tập KVPT huyện năm 2021; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là cơ quan quân sự và công an; Tổ chức khảo sát các vị trí thực binh, triển khai xây dựng các hạng mục theo đúng quy định; Tổ chức diễn tập theo đúng phương châm “Hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm’’ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra./.


Thuý Nga, Anh Đức