Quyết định công bố TTHC
Loại văn bản Quyết định công bố TTHC
Số/ Ký hiệu 3264/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành TNMT trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm áp dụng tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 2016-11-17
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm