I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”.

2. Đối tượng dự thi: Đoàn viên, Thanh niên đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi:

Bộ Luật Lao động; Luật Đất đai; Luật Giao thông đường bộ; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật phòng chống ma túy; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://tuphap.hatinh.gov.vn/

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi diễn ra trong 15 ngày (Từ 14h00 ngày 25/10/2021 đến 14h ngày 09/11/2021).

III. CÁCH THỨC THI

Bước 1: Đăng ký dự thi

Thí sinh sử dụng các thiết bị điện tử đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet để truy cập chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp. Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng ký dự thi, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:

(1) Họ và tên thí sinh;

(2) Số CMND/CCCD;

(3) Ngày, tháng, năm sinh;

(4) Số điện thoại liên lạc;

(5) Địa chỉ thường trú/tạm trú hoặc Đơn vị đang học tập, công tác.

Lưu ý:

Để phục vụ công tác thống kê thí sinh tham gia cuộc thi theo đơn vị, Ban Tổ chức Cuộc thi yêu cầu:

- Thí sinh là học sinh, sinh viên trong các trường Trung học phổ thông, Trường liên cấp, Trường dân tộc nội trú cung cấp thông tin về đơn vị đang học tập và lựa chọn đoàn trường tương ứng theo danh sách gợi ý của phần mềm cuộc thi.

- Thí sinh đang công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin về đơn vị đang công tác, học tập và lựa chọn Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh theo gợi ý của phần mềm.

- Thí sinh là giáo viên, sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh cung cấp thông tin về đơn vị đang công tác, học tập và lựa chọn Trường Đại học Hà Tĩnh theo gợi ý của phần mềm.

- Các thí sinh khác cung cấp thông tin địa chỉ thường trú/tạm trú và lựa chọn huyện/thành/thị đoàn tương ứng theo gợi ý của phần mềm.

Thông tin về người đăng ký dự thi hợp lệ sẽ là một trong các căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét trao giải. Bài dự thi của cá nhân sẽ bị coi là không hợp lệ nếu Ban Tổ chức phát hiện có thông tin đăng ký không chính xác. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong suốt quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ nêu tại khoản 3, mục VII Thể lệ này.

Bước 2: Làm bài thi

Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/lần thi (gồm 29 câu trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia cuộc thi). Đối với 29 câu trắc nghiệm, thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời.

Sau khi trả lời xong các câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi và bấm vào nút “Xác nhận” để nộp bài dự thi.

Mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lần (máy chủ sẽ tự động chấm điểm để tính kết quả bài thi có số điểm cao nhất của mỗi thí sinh).

IV. CÁCH THỨC XÉT GIẢI

Ban Tổ chức sẽ thành lập Ban Giám khảo để xét giải Cuộc thi.

Người đạt giải là người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất và có kết quả câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức về số lượng người tham gia cuộc thi, được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo Thể lệ này.

Trường hợp nhiều người dự thi có cùng kết quả trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên thí sinh có thời gian làm bài thi ngắn hơn, trường hợp có thời gian làm bài thi bằng nhau thì ưu tiên thí sinh gửi bài thi sớm hơn (được tạo bản ghi trước trong hệ thống dữ liệu Cuộc thi). Trường hợp thời gian gửi bài thi bằng nhau thì ưu tiên thí sinh ở các địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp đặc biệt khác do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

Ngoài các giải thưởng cá nhân, Ban Tổ chức sẽ xem xét khen thưởng các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và chất lượng.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận và mức giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải.

- 03 giải nhì: 2.000.000 đồng/giải.

- 05 giải ba: 1.000.000 đồng/giải.

- 10 giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải.

2. Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí huy động từ xã hội hóa, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể xem xét quyết định tăng cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng Cuộc thi.

VI. KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng thông tin không chính xác hoặc không có thật để đăng ký dự thi;

b) Sử dụng thông tin của người khác để dự thi hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân của mình để người khác dự thi;

c) Nhờ người khác thi hộ, thi hộ người khác hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi;

d) Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.

2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết.

Thời gian nhận khiếu nại: 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm Ban Tổ chức thông báo kết quả Cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi

Địa chỉ: http://tuphap.hatinh.gov.vn/

2. Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi

Điện thoại:   0943.978.585/0976.608.748

(Thời gian liên hệ: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trong tuần).

3. Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Số 92, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại liên hệ: 02393.881.798.