UBND tỉnh: Hội nghị trực tuyến tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân.

13:49 10/11/2017
Sáng 09/11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh. Phía đầu cầu huyện Kỳ Anh các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng 09/11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh. Phía đầu cầu huyện Kỳ Anh các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

UBND tỉnh: Hội nghị trực tuyến tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân.

Với sự phát triển và hấp thu mạnh mẽ các chương trình, dự án lớn vào Hà Tĩnh trong những năm qua. Trong quá trình thực hiện, một số chương trình, dự án đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp thông qua thu hồi đất, tái định cư, bồi thường GPMB… Tuy nhiên, do nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ tiếp công dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân; từng bước giải quyết các vụ việc thấu tình đạt lý nên đến nay, tình hình khiếu nại, tổ cáo cơ bản ổn định.

Đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến phía đầu cầu huyện Kỳ Anh.

Theo báo cáo, từ 01/07/2014 - 01/07/2017, các cơ quan chức năng và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 27.276 lượt công dân, với 50.452 người. Trong đó tiếp công dân thường xuyên 19.483 lượt, tiếp dân định kỳ 7.201 lượt, tiếp đột xuất 592 lượt; tiếp nhận 11.815 đơn và đã chuyển, giao 11.815 đơn tới các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh
chủ trì hội nghị phía đầu cầu huyện Kỳ Anh.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực thi Luật Tiếp công dân như: Trách nhiệm của người tiếp công dân, khó khăn trong công tác tiếp công dân; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình tiếp dân; tiếp nhận, phân loại và giải quyết, xử lý đơn thư; tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo một số địa phương với công tác tiếp công dân...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND  tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn thời gian qua, nhất là trong điều kiện tình hình an ninh chính trị địa phương có những bất ổn. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá lại việc thực hiện Luật Tiếp công dân ở từng địa phương, đơn vị; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân; tổ chức các cuộc tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tiếp dân, từ đó nâng cao chất lượng hướng dẫn, truyền đạt thông tin tới nhân dân. Ngoài ra, mỗi cán bộ phải tự trang bị cho bản thân đầy đủ các kiến thức, hiểu biết về pháp luật; bố trí hợp lý và có chính sách phù hợp cho cán bộ tiếp dân... đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau khi tiếp dân, các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết yêu cầu chính đáng của công dân với tinh thần dứt khoát, không đùn đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó, để việc thực hiện Luật Tiếp công dân đạt kết quả tốt, còn cần tới vai trò của mặt trận, đoàn thể và tổ chức quần chúng. Việc tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật trên tất cả các lĩnh vực sẽ là phương thức phòng ngừa hữu hiệu, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn./.


Hoàng Hạnh, Trung Anh


Tin liên quan