UBND huyện Kỳ Anh: Tập huấn tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.

09:09 27/06/2018
Sáng ngày 26/6, UBND huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Thanh tra tỉnh và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Dự lớp tập huấn có các Thanh tra tỉnh cùng các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyên.

Sáng ngày 26/6, UBND huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Thanh tra tỉnh và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Dự lớp tập huấn có các Thanh tra tỉnh cùng các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyên.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn
Đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có trên 140 người đại diện các cơ quan, phòng, ban  cấp huyện, Chủ tịch UBND, UBMTTQ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, thành viên Ban thanh tra nhân dân.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn
Các đồng chí báo cáo viên phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh
​ trực tiếp giới thiệu, trao đổi thông qua các chuyên đề

Trong thời gian 1 ngày, các đồng chí báo cáo viên phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh trực tiếp giới thiệu, trao đổi thông qua các chuyên đề về một số kỹ năng tiếp công dân; Quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Quy trình giải quyết tố cáo; Một số nội dung quy định về thanh tra nhân dân. Trong quá trình truyền đạt các đồng chí trong phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh đã lồng ghép vào nội dung chuyên đề những tình huống, kinh nghiệm xử lý thực tế của chính mình và dành thời gian cho các thành viên tham dự lớp tập huấn trao đổi, thảo luận về các tình huống khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình tiếp công dân và phân loại, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, và được các báo cáo viên giải đáp, góp ý hướng xử lý. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp việc tổ chức tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng hiệu quả hơn, góp phần hạn chế tối đa tình trạng đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo tràn lan, kéo dài, vượt cấp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện Kỳ Anh
phát biểu tại tập huấn

Phát biểu  tại tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện Kỳ Anh đã quán triệt một só nội dung đối với lớp tập huấn thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, yêu cầu các đồng chí học viên tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nội dung các bài giảng để giúp việc tổ chức tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ngày càng hiệu quả hơn, góp phần hạn chế tối đa tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp./.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan