UBND huyện Kỳ Anh: Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016; Triển khai chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/NĐ – CP.

21:49 17/02/2017

Sáng 20/10, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 và triển khai chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/NĐ – CP. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Hoàn – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; Các đồng chí trong Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở 117 UBND huyện; Lãnh đạo UBND các xã cụm ngoài, cán bộ lao động, văn phòng thống kê các xã; trưởng thôn, điều tra viên các thôn, xóm.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến Thông tư số 17/TT – BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn tiếp cận đa chiều. Triển khai Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Triển khai chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/NĐ-CP. Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện rà soát trong năm 2016. Quy trình hướng dẫn, hệ thống các mẫu, biểu tổng hợp báo cáo kết qủa điều tra hộ nghèo, cận nghèo. Mục đích yêu cầu của cuộc tổng điều tra, phạm vi, đối tượng, phương pháp và thời điểm rà soát. Hướng dẫn sử dụng phiếu, điền thông tin vào phiếu, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại danh sách hộ nghèo, cận  nghèo…

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Thông qua nội dung tập huấn giúp cho các thành viên được phân công phụ trách các xã có thêm những kỹ năng, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác và đúng thời gian, kế hoạch.

Đại diện Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Kỳ Anh

truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Quang Hoàn – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đánh giá cao kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015 và biểu dương các xã làm tốt như Kỳ Thượng, Kỳ Thư, Kỳ Châu.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh; Yêu cầu các học viên tập trung, nghiêm túc tiếp thu các nội dung tại buổi tập huấn, đây là một nhiệm vụ quan trọng và cũng là tiêu chí để huyện đánh giá mức độ hoàn thành của chính quyền cấp xã và hoạt động của cấp thôn trong năm 2016. Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo phải đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, công bằng và có sự tham gia ngay từ đầu của người dân và cán bộ cấp xã, thôn. Thành viên Ban Chỉ đạo, chính quyền câp xã, thôn phát huy tinh thần hăng hái, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đến ngày 5/11 cấp xã phải hoàn chỉnh hồ sơ và đến ngày 15/11 cấp huyện rà soát, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ.../.

Hoàng Hạnh- Anh Đức


Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng