UBND huyện Kỳ Anh: Tập huấn pháp luật về phòng, chống tội phạm và một số nội dung của Luật Thi hành án Hình sự.

11:44 29/05/2018
Sáng ngày 29/5, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tội phạm và một số nội dung của Luật Thi hành án Hình sự. Dự hội nghị có đại diện Công an tỉnh cùng các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, thành viên Hội đồng PBGDPL huyện theo QĐ 102 của UBND huyện, Báo Cáo viên pháp luật cấp huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Công an, Tư pháp- hộ tịch ở 21 xã trong toàn huyện.

Sáng ngày 29/5, UBND  huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tội phạm và một số nội dung của Luật Thi hành án Hình sự. Dự hội nghị có đại diện Công an tỉnh cùng các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND  huyện, Hoàng Văn Bẹ, HUV, Chủ tịch UBMTTQ  huyện, thành viên Hội đồng PBGDPL huyện theo QĐ 102 của UBND  huyện, Báo Cáo viên pháp luật cấp huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Công an, Tư pháp- hộ tịch ở 21 xã trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, UVBTV Huyện ủy, PCT UBND  huyện
​ phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung như: Thực trạng tình hình tội phạm (hình sự, ma túy, buôn bán người), tệ nạn xã hội và những vấn đề đặt ra hiện nay về tội phạm trên địa bàn tỉnh và địa phương; một số văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội tại địa phương; trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm trong phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán người…. Ngoài ra, các đại biểu còn được tiếp thu các nội dung của Luật Thi hành án Hình sự.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Đại diện Công an tỉnh truyền đạt 1 số nội dung trong công tác phòng chống tội phạm...

Thông qua lớp tập huấn lần này nhằm cung cấp, cập nhật kiến thức, nhận diện tình hình mới về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm, buôn bán người và tệ nạn xã hội hiện nay, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm và một số nội dung của Luật Thi hành án hình sự./.


Mạnh Hải, Anh Đức


Tin liên quan