Tập huấn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

08:38 03/11/2023
Sáng 03/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Toàn cảnh buổi tập huấn.
Đại biểu tham dự

Tham dự có các đồng chí Đoàn Xuân Hoài - Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Võ Tá Cương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc buổi tập huấn.

Trong thời gian 1 buổi, các học viên được truyền đạt những nội dung quan trọng của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: sự cần thiết ban hành, căn cứ xây dựng Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, quy định mới của Luật; dự báo tác động và một số vấn đề quan tâm; giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đ/c Đoàn Xuân Hoài - Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tuyền đạt các nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức mới, kinh nghiệm về triển khai thực hiện pháp luật dân chủ cơ sở. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ, công chức tại địa phương./.


Trà Giang